Antrazwiązki

Antrazwiązki – to pochodne antracenu. Nazywane są czasem antraglikozydami. Mają działanie przeczyszczające. Występują w korze kruszyny, liściach i owocach senesu, w korzeniach rzewienia i aloesie. Przeciwwskazaniem do stosowania tych związków są ostre choroby zapalne przewodu pokarmowego, niewydolność nerek, guzy krwawnicze odbytu i ciąża.

Antrazwiązki występują zazwyczaj w postaci połączeń glikozydowych. Niektóre z nich, np. glikozydy antrachinonowe, posiadają właściwości silnie lub łagodnie przeczyszczające. Antrazwiązki wywierają zazwyczaj drażniące działanie na ścianę jelita grubego, co w efekcie powoduje przeczyszczenie.

Po podaniu doustnym antrazwiązki, które słabo wchłaniają się w jelicie cienkim trafiają do jelita grubego. Tam, pod wpływem enzymów bakterii zamieszkujących tą cześć przewodu pokarmowego (i w mniejszym stopniu enzymów komórek ścian jelita), ulegają hydrolizie i redukcji, prowadzących do powstania form czynnych antrazwiązków – antranoli, antronów, i diantronów. Związki te działają drażniąco na ściany jelita grubego – co powoduje nasilenie jego ruchów i przesuwanie zalegającej w nim treści pokarmowej.