Fenole

Fenole – to związki przypominające budową alkohole, są słabymi kwasami. Łatwo przenikają przez błonę komórkową i powodują denaturację białka. Są silnymi środkami przeciwbakteryjnymi. Związki fenolowe występują w korze dębu, cykorii, czarnym bzie, arnice i innych.

Większość związków fenolowych wykazuje właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące. Fenole występują często w olejkach eterycznych i odpowiedzialne są w dużym stopniu za ich aseptyczne działanie.

Działanie przeciwbakteryjne wykazują również niektóre fenole uwalniane w organizmie z ich glikozydów.
Fenole dobrze rozpuszczają się w wodzie i dają charakterystyczne reakcje barwne z roztworami soli żelaza.

Fenole są podatne na utlenianie. Na powietrzu tworzą barwne produkty utleniania i dimeryzacji oraz trimeryzacji.

Przykłady fenoli:
Wiele fenoli i polifenoli występuje naturalnie, np. eugenol, gwajakol, hydrochinon, pirogalol, pirokatechina, resweratrol, rezorcyna, tymol