Zboża, rośliny zbożowe

Zboża, rośliny zbożowe, to grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych. Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak: młynarstwo, piwowarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.

Zboże Produkcja na świecie
kukurydza
ryż
pszenica
jęczmień
sorgo
proso
owies
żyto
pszenżyto
pszenica orkisz
ryż dziki
miłka abisyńska

Ponadto niektórzy zaliczają tu rośliny z innych rodzin nazywane umownie zbożami rzekomymi, np:
gryka zwyczajna
szarłat ogrodowy
szarłat wyniosły
komosa białołodygowa
komosa ryżowa
kotewka orzech wodny

Ze względu na sposób uprawy zboża można podzielić na:
jare
ozime