Żelazo

Żelazo, Fe
zapotrzebowanie dobowe
(15 – 19 mg)

Znaczenie biologiczne
Składnik enzymów oddechowych (cytochromów (np. cytochrom P450 odpowiedzialny za detoksykację, peroksydaz, katalazy).

Składnik hemoglobiny, mioglobiny oraz koenzymów wielu enzymów, uczestniczących m.in. w tworzeniu ATP.

Żelazo występuje w organizmie ludzkim w hemoglobinie, tkankach, mięśniach, szpiku kostnym, białkach krwi, enzymach, ferrytynie, hemosyderynie oraz w osoczu.
Żelazo wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim w postaci Fe2+. Po wchłonięciu wiązane jest przez apoferrytynę w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Powstaje ferrytyna, a żelazo znajduje się wtedy na III stopniu utlenienia. We krwi transportowane jest przez transferrynę. Magazynowane jest w wątrobie również w postaci ferrytyny.

Część badań wskazuje, że podawanie żelaza może zmniejszać natężenie objawów u dzieci z ADHD mających niedobory tego pierwiastka

Źródła żelaza: mięso (w tym mięso ryb), wątroba, żółtko jaj, twaróg, orzechy, mleko, warzywa strączkowe, brokuły, krewetki.

Niektóre skutki niedoboru
Zaburzenia oddychania komórkowego.