Dieta zgodna z grupą krwi

Dieta zgodna z grupą krwi to dieta wykluczająca, której przypisuje się właściwości odchudzająca popularyzowana przez osoby medialne. Założenie diety jest takie, że czynnikiem decydującym o tym jakie produkty podlegają wykluczeniu, jako szkodliwe dla danej osoby, jest grupa krwi w układzie AB0. Teoria o decydującym wpływie grupy krwi na to jakie produkty są zdrowe dla człowieka została opracowana na początku lat 90., jednak popularność zyskała dopiero po 1996 roku i wydaniu przez Petera d’Amato, określającego się jako naturopata, książki Eat Right 4 Your Type. Istnieje kilka wersji tej diety, wykluczających różne produkty z czego najbardziej znana jest wersja autorstwa Petera D’Adamo. Mimo braku podstaw lub dowodów. oraz istnienie dowodów wskazujący na szkodliwość wariantów diety wykluczających produkty roślinne dla grupy 0 jest uznawana przez jej promotorów za dietę prozdrowotną, a nawet uznają oni dopasowanie diety do grupy krwi jako najważniejszy faktor decydujący o zdrowiu, samopoczuciu i utrzymaniu niskiej wagi.

Dieta zgodna z grupą krwi ma różne wersje w zależności od autorstwa. Wersja d’Adamo opiera się na czterech odmianach zgodnych z typami systemu klasyfikacji układu grupowego AB0, pomijając inne identyfikatory, jak antygen A1, antygen H lub przeciwciała typu Rh. W innych wersjach diety, np. w wersji, którą opisuje Joerg Zittlau, identyfikator jakim jest obecność przeciwciał typu Rh jest uwzględniana.

Diety tego rodzaju nie mają niepodważalnego mechanizmu działania. D’Adamo stosując błędne uogólnienia dotyczące częstości występowania osobników z daną grupą krwi w rasach lub społeczeństwach oraz zestawiając te dane ze stereotypowym sposobem żywienia preferowanym w danym społeczeństwie lub dla danej rasy uważa, że grupa krwi ma istotne wpływ na przyswajanie określonych substancji i rozpoznawanie przez organizm innych substancjach jako trucizny. Tymi truciznami według d’Amanto są lektyny.

Uogólnienie dotyczące występowania danej grupy krwi dla danej rasy bazują na podziale ludzkości na 13 ras o różnej dystrybucji genów warunkującej grupy krwi, który to podział opracował William C. Boyd.