Węza pszczela

Węza to używany w pszczelarstwie szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczany w ramce. Rozmiar dostosowany jest do wielkości i kształtu ramki, najczęściej prostokątny.

Węzę z wosku osadza się w ramce poprzez wtopienie w drut przewleczony przez nią. Dzięki zastosowaniu węzy plastry tworzone przez pszczoły mają regularny kształt o określonej wielkości komórek.

Węza produkowana jest przemysłowo lub samodzielnie przez pszczelarzy. Do produkcji węzy używa się stalowych walców z wytłoczonym wzorem dna komórki plastra pszczelego.

Od niedawna produkuje się też węzę plastikową, najczęściej wraz z plastikową ramką. Ramka taka jest bardziej wytrzymała (głównie w czasie transportu) i tańsza, ale nie jest pewne, czy nie jest wolniej budowana, a tym samym nie zmniejsza potencjału rodziny pszczelej.