Witarianizm

Witarianizm to dieta wykluczająca spożywanie pokarmów poddanych obróbce termicznej. Najczęściej, choć nie zawsze, jest łączony z wegetarianizmem lub weganizmem.

Zasadą odnoszącą się do wszystkich rodzajów witarianizmu jest dopuszczanie podgrzewania jedzenia do 40 °C, oraz wykluczenie produktów wysoko przetworzonych.

Zalety witarianizmu i argumenty przeciw gotowaniu
Przekonanie o tym, że gotowanie niszczy enzymy i składniki mineralne zawarte w warzywach i owocach. Naukowcy potwierdzają to, jednak zaznaczają, że gotowanie czasem uwalnia
więcej składników mineralnych z wnętrza pokarmu.

Wysoka temperatura powoduje ścinanie się białka i „śmierć” żywności. Doug Graham tłumaczy to mieszaniem aminokwasów z wiązaniami odpornymi na enzymy, które uniemożliwiają ich całkowity rozpad i czynią aminokwasy substancjami bezużytecznymi, a nawet toksycznymi.
Człowiek w przeszłości nie znał ognia, a więc w naturze jadł pokarmy surowe.
W procesie gotowania i solenia potraw wytwarzają się nitrozoaminy, które mają właściwości rakotwórcze.
Podczas gotowania wytwarzają się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są rakotwórcze oraz powodują przemysłowe zatrucie środowiska.
Gotowanie posiłków wzmaga również globalne ocieplenie.