Dieta planetarna

Dieta planetarna została opracowana przez Komisję EAT-Lancet w ramach raportu opublikowanego w The Lancet. Celem raportu i opisanej w nim diety jest promowanie zaleceń żywieniowych, które mają trzy następujące cele:

wyżywienie globalnej populacji, która według prognoz w 2050 osiągnie 10 miliardów ludzi, znaczne zmniejszenie ogólnoświatowej liczby zgonów spowodowanych niewłaściwą dietą, osiągnięcie zrównoważonego wpływu na środowisko podczas produkcji żywności.

W ocenie Komisji EAT-Lancet produkcja żywności jest obecnie jednym z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na równowagę środowiska przyrodniczego. Zarazem Komisja wskazuje, że żywność jest największym czynnikiem optymalizacji zdrowia ludzkiego i zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na Ziemi. Obecny model produkcji żywności zagraża jednak zarówno ludziom, jak i planecie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Komisja EAT-Lancet doszła do wniosku, że pilnie potrzebna jest zasadnicza transformacja światowego systemu żywnościowego.

Zrównoważony sposób żywienia mógłby wyeliminować problem nadwagi i otyłości ograniczając nadmierną konsumpcję w zamożnych krajach a jednocześnie głodu poprzez wzrost dostępu do niektórych grup produktów na obszarach, w których są one deficytowe. Komisja oszacowała, że zmiana niezdrowej diety na dietę planetarną może zapobiec nawet 11 milionom zgonów osób dorosłych rocznie.

Globalne spożycie owoców, warzyw, orzechów i roślin strączkowych będzie musiało ulec podwojeniu, a konsumpcja żywności takiej jak czerwone mięso i cukier będzie musiała zostać zmniejszona o ponad połowę. Dieta bogata w żywność pochodzenia roślinnego i mniejszą ilość produktów pochodzenia zwierzęcego zapewnia zarówno korzyści zdrowotne, jak i środowiskowe.