Tłoczenie oleju

Tłoczenie to metoda pozyskiwania oleju przez wyciskanie, wygniatanie za pomocą prasy, np. tłoczenie oleju z nasion. Odpadem tłoczenia jest masa stała zwana także wytłokiem.

Etapy produkcji oleju z nasion rzepakowych:

obróbka nasion,
przygotowanie nasion do przerobu:
rozdrobnienie
kondycjonowanie
wydobywanie tłuszczu:
tłoczenie
ekstrakcja

(na tym etapie powstaje olej surowy)

oddzielanie rozpuszczalnika od misceli
odbenzynowanie śruty
rafinacja:
hydratacja i odśluzowanie
odkwaszanie
bielenie
dezodoryzacja (odwonienie),
winteryzacja (odwoskowanie),

(na tym etapie powstaje olej spożywczy)