Kazeina

Kazeina, to białko z mleka, które zostaje wyodrębnione w procesie trawienia poprzez działanie podpuszczki.

Kazeina podpuszczkowa ułatwia wchłanianie białka z przewodu pokarmowego, ponieważ pokarm pozostaje w nim dłużej. Podpuszczka występuje tylko u osobników młodych, dlatego niektóre źródła podają, że spożywanie mleka przez osobniki dorosłe nie dostarcza zbyt wielkiej ilości białka i wapnia, gdyż mleko nie jest w pełni przyswajane przez przewód pokarmowy.
Kazeina kwasowa techniczna wytwarzana z mleka krowiego przy zastosowaniu kwasów. Ma zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Kazeina należy do fosfoprotein i glikoprotein, co oznacza, że w łańcuchu białka wbudowywane są reszty cukrowe i fosforanowe.

Kazeina jest najważniejszym białkiem mleka. Stanowi ona około ¾ ogólnej ilości białek mleka. Kazeina jest białkiem najbardziej przydatnym jako materiał budulcowy do syntezy hemoglobiny i białek osocza krwi. Po spożyciu mleka kazeina tworzy w żołądku skrzep, który jest bardziej podatny na działanie enzymów trawiennych niż np. białka w produktach mięsnych. Jej zawartość w mleku waha się najczęściej w granicach od 2,3 do 2,6%. Kazeina jest fosfoproteiną, tzn. w składzie elementarnym oprócz węgla, wodoru, tlenu , azotu i siarki zawiera także fosfor, który występuje tu w postaci reszt orto- i pirofosforanowych, związanych estrowo jako monoestry lub dwuestry – w określonych miejscach cząsteczek – głównie z seryną, a także treoniną.

Kazeina nie jest białkiem jednorodnym. Stosując metody elektroforetyczne, w jej składzie wyróżniono 20 frakcji różniących się zawartością fosforu, składem aminokwasów, masą cząsteczkową, udziałem sacharydów i właściwościami.

Kazeiny powinny unikać osoby cierpiące na niektóre schorzenia jak m.in. cukrzyca, czy reumatoidalne zapalenie stawów i choroba Hashimoto – kazeina pobudza układ immunologiczny do produkcji przeciwciał, co w chorobie autoimmunologicznej obciąża organizm.

Białko kazeinowe to popularna odżywka, która wydłuża czas wchłaniania aminokwasów. Dzięki temu rozwój mięśni jest możliwy także podczas snu.

Nadmiar kazeiny może prowadzić do występowania alergii, a w skrajnych przypadkach – do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.