Substancje czynne ziół

Substancje czynne w ziołach

Rośliny lecznicze zawierają w swoim składzie wiele rodzajów substancji czynnych, którym zawdzięczają swoje działanie. A oto najważniejsze z nich:

Alkaloidy – to związki o charakterze zasadowym, zawierające w swojej cząsteczce azot…

Aminy biogenne – to związki, które powstają z aminokwasów (przez dekarboksylację)…

Antrazwiązki – to pochodne antracenu. Nazywane są czasem antraglikozydami…

Azuleny – węglowodory. Mają działanie przeciwuczuleniowe, przeciwzapalne…

Fenole – to związki przypominające budową alkohole, są słabymi kwasami…

Flawonoidy – to związki barwne występujące we wszystkich prawie roślinach i we wszystkich organach roślin…

Garbniki – to związki o różnym składzie chemicznym, najczęściej są to połączenia kwasu galusowego z glukozą…

Glikozydy – to połączenia cukrów, najczęściej glukozy z alkoholami lub fenolami…

Gorycze – należą do różnych rodzajów związków chemicznych, charakteryzują się gorzkim smakiem…

Karotenoidy – związki szeroko rozprzestrzenione w świecie roślinnym…

Kumaryny – są pochodnymi pironu. Kumaryny mają działanie przeciwzakrzepowe, rozkurczowe…

Kwasy organiczne – to związki węgla zawierające grupę karboksylową…

Olejki eteryczne – są zwykle mieszaniną wielu elementów…

Pektyny – wielocukry są to związki wielkocząsteczkowe, które w środowisku wodnym tworzą żele…

Saponiny – są to związki o charakterze glikozydowym…

Śluzy – są wielocukrowcami tworzącymi z wodą galaretowate żele i zole…

Przyprawy