Dietetyka

Dietetyka
Dietetyka, to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się:
zasadami żywienia człowieka zdrowego
zasadami żywienia człowieka chorego
oceny stanu odżywienia
oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
biochemicznymi podstawami żywienia
prowadzenia edukacji żywieniowej
psychologią żywienia
technologiami gastronomicznymi.

Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, chemią lub ściślej bromatologią, biologią i mikrobiologią, psychologią.
Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która jest skoncentrowana na odżywianiu człowieka i obejmuje ocenę wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na proces leczenia.

Diety żywieniowe:

C
Clean eating

D
Dieta aspirynowa
Dieta bezglutenowa
Dieta CRON
Dieta DASH
Dieta dr Budwig
Dieta kopenhaska
Dieta Kwaśniewskiego
Dieta łatwostrawna
Dieta Montignaca
Dieta niskoglikemiczna
Dieta niskowęglowodanowa
Dieta Ornisha
Dieta optymalna
Dieta planetarna
Dieta proteinowa
Dieta rotacyjna
Dieta śródziemnomorska
Dieta wolumetryczna
Dieta zgodna z grupą krwi

F
Fleksitarianizm
Frutarianizm

G
Genmai-Saishoku
Głodówka lecznicza

I
Intuicyjne jedzenie

L
Laktoowowegetarianizm
Laktowegetarianizm

M
Makrobiotyka

O
Owowegetarianizm

P
Peskatarianizm
Pollowegetarianizm

S
Semiwegetarianizm

W
Weganizm
Wegetarianizm
Witarianizm